Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Vraag&aanbod

Vraag&aanbod (17)

Orgelenkerkmuziek.nl biedt uitsluitend particulieren de mogelijkheid om tweedehands spullen zoals bladmuziek, boeken, cd’s,
tijdschriften te koop aan te bieden, dan wel te koop te vragen. Het moet wel materiaal betreffen op het gebied van orgel en
kerkmuziek. Muziekinstrumenten kunnen niet te koop aangeboden worden.

Opgave voor deze rubriek kan uitsluitend gebeuren via onderstaand formulier. Uw bericht blijft uiterlijk twee
maanden op deze site staan. De redactie beslist over plaatsing van vraag- of aanbodberichten en kan aangeboden berichten
zonder opgave van redenen weigeren.

formulier vraag en aanbod

Gevraagd: Bundel "Koraalbewerkingen over de 150 Psalmen"

Jantine de Reus zoek de zgn. "Grijze bundel" met psalmbewerkingen voor de 150 Psalmen.Deze bundel Koraalbewerkingen over de 150 Psalmen is uitgegeven door het Boekencentrum in 1993 en stond onder…

www.orgelles.nl te koop

Lang geleden, toen ik plannen had om orgelles te gaan geven, heb ik de domeinnaam orgelles.nl geregistreerd. Deze is niet meer in gebruik en staat te koop. Mocht je belangstelling…

Orgelcultuur op de scheiding van kerk en staat

Orgelcultuur op de scheiding van kerk en staat. Het orgel in de 17de en de 20ste eeuw. Verschenen t.g.v. Congres Honderd jaar Nederlandse Organistenvereniging 1890-1990. Amsterdam, 20-23 juni 1990. 172…

Pagina 4 van 6

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden