Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Hanna Rijken - promotie 'Choral Evensong in de Nederlandse context'

Hanna Rijken - promotie 'Choral Evensong in de Nederlandse context' Foto: website Hanna Rijken

Op dinsdag 12 december verdedigt Hanna Rijken aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam haar proefschrift ‘My Soul Doth Magnify’. The Appropriation of the Anglican Choral Evensong in the Dutch Context. Promotoren zijn prof.dr. Marcel Barnard en dr. Martin Hoondert.

Hanna Rijken studeerde theologie in Utrecht, Tilburg en Amsterdam. Aan het Conservatorium van Amsterdam studeerde ze fluit, koordirectie en kerkmuziek. Sinds 2016 is ze aan het Rotterdams Conservatorium (Codarts) verbonden als docent Liturgiek. Ook is ze predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, ten dienste van de Protestantse Gemeente Utrecht, voor het interkerkelijke project dat ze initieerde: Wekelijkse Choral Evensong & Pub op donderdagavond in de Utrechtse binnenstad.

Haar proefschrift handelt over de choral evensongs die in Nederland op steeds meer plaatsen worden gehouden. Daar komen veel mensen op af: kerkelijken, maar ook rand-kerkelijken en buitenkerkelijken. Dit is opvallend in een – wat genoemd wordt – geseculariseerd land als Nederland. Een belangrijke vraag is waarom de choral evensongs zo populair zijn. Hoe worden ze uitgevoerd in Nederland? Waarom zingen of organiseren koren een evensong en waarom gaan mensen er naar toe? In dit proefschrift wordt op deze vragen in gegaan. De centrale onderzoeksvraag is: Hoe wordt de choral evensong toegeëigend in Nederland? De concepten van deze thesis zijn ‘toe-eigening’ en ‘transformatie van religiositeit’. De onderzoeksvraag werd benaderd door op enkele aspecten van de choral evensong in Nederland in te zoomen: de taal, de ruimte, de kleding en de muziek. Eerst werd de rituele toe-eigening onderzocht en daarna werden de betekenissen die door de participanten werden toegekend benoemd. Participanten kennen verschillende liturgisch-rituele kwaliteiten toe aan de choral evensong, zoals bijvoorbeeld schoonheid, sacraliteit en ritualiteit. Vervolgens werden de elementen die onderdeel waren van de toe-eigening in gesprek gebracht met de dynamieken van religie en religiositeit in de contemporaine samenleving en nieuwe vormen van sacraliteit. Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat de populariteit van de choral evensong wijst op een veranderende religiositeit met een wending naar esthetiek (‘perfect beauty’) en sacraliteit (‘holiness’).

De promotieplechtigheid vindt plaats in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aanvang 15.45 uur. Voorafgaand aan de promotie is er een mini-symposium, getiteld ‘Sacro-Soundscapes. Transforming church music in a post-secular age’. Meer info.

Website Hanna Rijken

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden