Nieuws uit de wereld van orgel en kerkmuziek

Volg het nieuws ook op:

Cursus Academie Muziek & Theologie

In februari 2018 start de Academie Muziek & Theologie (i.o.) met een driedaagse cursus voor (leidinggevende) muzikanten en zangers. De cursus is bedoeld voor muzikanten (en zangleiders) die hun instrument redelijk tot goed bespelen, kennis en ervaring hebben op dit terrein en leiding (kunnen of willen) geven aan de muzikale activiteiten in hun kerk of gemeente. Ook muzikale theologen zijn welkom. Omdat de cursus een ontmoetingsplaats wil zijn van cursisten met uiteenlopende kerkelijke achtergrond en het aanbod breed is, wordt van de deelnemers een open houding verwacht.
Tijdens deze cursus verdiepen zij zich in theologische achtergronden van muziek in de christelijke gemeente en werken aan praktische muzikale en liturgische vaardigheden.

Er is de afgelopen eeuw veel veranderd in de kerk en de kerkmuziek. Naast de traditionele strofische liederen, begeleid door het orgel, zijn veel nieuwe liedculturen ontstaan die een plaats krijgen in erediensten. Muziekgroepen, bands en dergelijke begeleiden de samenzang en daarmee is inspraak van (gewone) gemeenteleden in wat er in de dienst gebeurt flink toegenomen.

Dit roept vragen op: Hoe geef je vernieuwing praktisch en verantwoord een plaats? Wat is de rol van muziek in een viering? Wat is de taak van de muzikant/zanger ten opzichte van de predikant? Hoe kunnen zij elkaar beter verstaan en de diensten samen vormgeven?

Met de cursusdagen in februari, maart en april biedt de Academie Muziek en Theologie (leidinggevende) muzikanten in de kerken en gemeenten de kans om zich verder te ontwikkelen in dit speelveld. Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod die deel uitmaken van een groter curriculum dat nog in ontwikkeling is. Cursisten leren omgaan met verschillende liedculturen, oefenen praktische muzikale vaardigheden en krijgen meer inzicht in de theologie van muziek.
Initiatiefnemer Kees van Setten zegt hierover: “Het belangrijkste van de muziek staat niet in de noten, zei Mahler ooit. Daarom ben ik zo enthousiast over deze nieuwe opleiding die muzikanten in de kerk bewust wil maken van de boeiende theologische, liturgische en creatieve wereld om die noten heen.”

De cursus wil naast het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden op het gebied van muziek en liturgie ook een ontmoetingsplaats zijn voor muzikanten met een uiteenlopende (kerkelijke) achtergrond en visie op muziek. Docenten zijn Frank den Bakker, Rob Buis, Antoine Houben, Hanna Rijken, Kees van Setten en Bart Visser. Samen vertegenwoordigen zij een veelheid aan kerkelijke culturen en muzikale voorkeuren en kijken er naar uit hun ervaring te delen.

Kijk voor meer informatie, de cursusdata en aanmelden op www.academie-mt.nl

Submit to FacebookSubmit to Twitter

Tip de redactie

Heeft u zelf een nieuwtje? Geef het door aan onze redactie en wellicht plaatsen wij het op de website.

Tip de redactie

Activiteiten- & concertagenda

In de activiteitenagenda worden evenementen vermeld
waarover een nieuwsbericht op deze site geplaatst is.

Het aankondigen van concerten op www.hetorgel.nl kost
€ 2 per concert. Voor dat bedrag worden uw concerten opgenomen
in de agenda van de digitale KVOK-nieuwsbrief NotaBene en
de ZomerAgenda (juni t/m september).

Concerten aanmelden